2/2 μαθητές απέκτησαν το C2 ECPE Michigan

7/7 μαθητές απέκτησαν το Β2 ECCE Michigan

1/1 μαθητής απέκτησε το B2 FCE Cambridge

Και μάλιστα κατάφεραν να προσαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά στον καινούργιο τρόπο μαθημάτων και απέδειξαν ότι η κατάκτηση της ξένης γλώσσας είναι δεδομένη και δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες.

Επιπλέον πέτυχαν και εξαιρετικές επιδόσεις:

Ο Γιώργος Ιωσ. στο ECPE C2 χτίζοντας βήμα βήμα την επιτυχία πέρα από την υψηλή του βαθμολογία έγραψε στο writing 95%.

H Μαρία Βλ. πήρε στα προφορικά 100% στις εξετάσεις του ECCE B2.

Ο Αριστείδης Καρ. στο Β2 FCE του Cambridge πήρε 100% στο Reading & Use of English.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις υψηλές τους βαθμολογίες.